V-Insight

BETA TESTING

Virtual Cybersecurity Operation Center

WHAT IS V-INSIGHT

V-insight หรือ Virtual Insight เป็นเครื่องมือที่เน้นการดูแล ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการแจ้งเตือนอัจฉริยะ อย่าง Data Breach Notification จาก AI ที่ผลิตขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน Data โดยเฉพาะ

ABOUT DATA BREACH

เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใน มาตรา 37 (4) ซึ่งระบุไว้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีกาจแจ้งให้เจ้าของข้องมูลทราบหากเกิดเหตุการ รั่วไหลของข้อูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

WHY V-INSIGHT

เราพัฒนาให้ V-insight มีความสามารถในการคาดคะเนความเสี่ยงจากการรั่วไหลของ Sensitive Data ด้วย Machine Learning (ML) นี่จะเป็นอีกเครื่องมืออัจฉริยะที่จะ สามารถแจ้งเตือนการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้มากที่สุด พบกับ V-INSIGHT ได้ในอนาคตอันใกล้จากเรา

Easy To Use
Efficiency
Fast Support

WHAT WE CAN DO

Compliance Centralized Dashboard

ด้วย Dashboard ที่เป็นศูนย์กลางการดูข้อมูลจึงง่ายและปลอดภัยกว่าที่เคย

Daily and Monthly Report

ลดความยุ่งยากในการทำด้วยระบบที่สามารถทำ Report ให้คุณได้เสมอ ทั้งรูปแบบรายวันและรายเดือน

CSOC Consulting

เพิ่มความมั่นใจและลดภาระที่คุณอาจแบกรับไม่ไหวด้วยบริการ CSOC On-Site ให้ทีมงานคุณภาพของเราเป็นมือขวาของคุณ

Data Breach Notification and Use Case

ลดความผิดพลาดและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญไม่ให้เสียหายด้วยการแจ้งเตือนข้อมูลรั่วไหล พร้อม Use Case ตัวอย่างการใช้จริง

Let us help you get started

WE ARE PROFESSIONAL

เราไม่ได้มีเพียง V-INSIGHT เท่านั้น ด้วย Ragnar’s PDPA Ecosystem ที่ครบวงจรทางด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นไปในรูปแบบของ PDPA End To End ครบจบในที่เดียว
Ragnar’s Ecosystem

BETA TESTING

ร่วมงานกับ V-Insight

ทางทีมพัฒนา อยู่ในช่วงของการทำงานในกระบวนการ BETA TESTING ที่จะพร้อมให้บริการหลังจากนี้อีก ประมาณครึ่งปี หากท่านสนใจจริงๆ ทิ้งข้อมูลติดต่อให้เราไว้ ติดต่อกับเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์จากทาง V-INSIGHT